Hlavná stránka


Založte si nadačný fond

Nadačný fond je ideálny spôsob spolupráce s nadáciou pre ľudí s filantropickým cítením. Umožňuje darcovi spojiť svoje meno či meno blízkeho človeka s darovaním, rozhodovať o svojich prostriedkoch, mať nad nimi kontrolu, vidieť, aké konkrétne výsledky boli dosiahnuté vďaka jeho darom, byť v kontakte s obdarovanými, a pritom sa nemusí venovať administratíve.

V Komunitnej nadácii Bratislava si môžete na podporu akéhokoľvek verejnoprospešného účelu založiť nadačný fond. Môžete ho používať ako svoju vlastnú "privátnu nadáciu"  a nazvať ho podľa toho ako sa Vám páči. Pričom celú administratívu vedie nadácia. Zakladanie nadačného fondu upravuje zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách.

Založenie nadačného fondu patrí medzi najjednoduchšie činnosti a nepotrebujete na to viac ako päť minút.

Nadačný fond vs. nadácia

  Nadácia Nadačný fond
Právna subjektivita
nemá
Vklad pri založení 6 639 Eur individiuálne
Kto môže založiť fyzická osoba, právnická osoba, skupina osôb fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina osôb na základe písomnej zmluvy s nadáciou
Vznik Nadácia vzniká dňom zápisu do registra nadácií, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR zmluvou s nadáciou
Majetok Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie Nadačný fond tvoria peňažné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo ostatného majetku nadácie
Povinosť viesť účtovníctvo a uskutočniť nezávislý audit má povinnosť nemá povinnosť

Fond darcovho záujmu

V prípade, že zakladateľ má obľúbenú jednu alebo viac neziskových organizácií (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, školy atď.) a záleži mu na ich osude, môže vytvoriť predurčený fond.
 

Partnerský fond

Komunitná nadácia Bratislava pomáha ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi. Jednotlivcom, ktorí si napríklad potrebujú zbierať finančné prostriedky
 

Darcom riadený fond

Darcom riadený fond slúži darcom, ktorí majú záujem aktívne sa podielať na procese rozhodovania.
 

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk