Hlavná stránka


Iné zdroje

Magistrát hl. m. SR Bratislavy
oddelenie školstva
Uršulínska 6, III. Poschodie 811 03 Bratislava
tel.: 59 35 61 68, fax: 59 35 66 28
e-mail: skolstvo@bratislava.sk
 
Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3 811 08 Brtaislava
tel.: 02/52636471, fax: 02/52636462
e-mail: nds@nds.sk
 
Fórum donorov                                                                                                                        Baštová 5 811 03 Bratislava                                                                                                    tel./fax: +421 2 5441 7917                                                                                                      e-mail: donorsforum@donorsforum.sk, www.donorsforum.sk
 
Nadácia Ekopolis
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
tel:/fax: 048-4145259 tel: 048-4145478
e-mail: epce@changenet.sk, www.ekopolis.sk
 
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society foundation
Baštová 5, 811 03 Bratislava
Tel: +421 2 5441 4730, 5441 6913 Fax: +421 2 5441 8867
www.osf.sk,  e-mail: osf@osf.sk
 
Centrum pre filantropiu, n.o.
Kozia 11, 81103 Bratislava
Tel., fax.. 02/ 5464 4682
cpf@changenet.sk, www.cpf.sk
 
Nadácia Pontis
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
tel.: (421 2) 5710 8111, fax: (421 2) 5710 8125
pontis@nadaciapontis.sk, www.nadaciapontis
 
 
 

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk