Hlavná stránka


2 % z dane pre Bratislavu

Milí priatelia,

v tomto období máme opäť možnosť poukázať časť zo svojich zaplatených daní ktorejkoľvek registrovanej organizácii.

Budeme si vážiť, ak svojimi 2 % z dane podporíte ďalšie aktivity a projekty Komunitnej nadácie Bratislava.

Aj v tomto roku tak budeme môcť realizovať projekty Daruj knihu, Preteky kačíc a podporiť desiatky zmysluplných aktivít po celej Bratislave. Deje sa tak už od roku 2000.

  

Ako používame prostriedky z 2% z dane?

Komunitná nadácia Bratislava každoročne využíva získané prostriedky z 2% z dane na financovanie vlastných aktivít a na podporu verejnoprospešných projektov ďalších neziskových organizácií či jednotlivcov.

 

  • Vianočným darcovským projektom Daruj knihu sa nám za 10 rokov podarilo splniť 4861 knižkových prianí detí z bratislavských krízových centier a združení venujúcim sa znevýhodneným deťom.
  • Na podobnom princípe sme prvýkrát zrealizovali projekt Ďakujeme za Vianoce v predajni Tesco Petržalka a vďaka darcom sme obdarovali  278 znevýhodnených detí.
  • Benefičné Preteky kačíc oslávili svojich 5 rokov. Ľudia si môžu adoptovať súťažné kačice a podporiť tak aktívne neziskové organizácie v Bratislave. Doteraz sme zapojili 26 organizácií, v prospech ktorých vďaka darcom plávalo 6 292 malých kačíc.
  • Deviaty rok sa pri nadácii stretáva tím mladých filantropov - dobrovoľníkov young4BA, ktorých učíme ako pripraviť a prezentovať grantové kolo a posudzovať projekty. Medzi 143 nápadov mladých ľudí tím young4BA rozdelil už 38 423,91€.
  • Bratislava opeknieva aj vďaka Klubu darcov. Každoročne oslovujeme našich darcov, aby rozhodli o tom, ktoré iniciatívy v Bratislave podporia. Za 8 rokov udelili grant 86 projektom v sume 36 415,38 €.
  • V programe „Malé granty" vďaka 2% peniažkom od Citibank Europe plc, sa podarilo od roku 2005 zrealizovať 346 komunitných a vzdelávacích aktivít v sume 196 458,25 € a to na vyše 100 miestach v Bratislave aj mimo nej.
  • Vďaka 2% z dane od podnikateľských subjektov a fyzických osôb môžeme každoročne otvoriť tematicky zamerané grantové kolá a peniaze rozdeliť desiatkam občianskych združení či neformálnych skupín. Podporujeme komunitné a vzdelávacie projekty, mládežnícke aktivity, iniciatívy ľudí v Bratislave, pomohli sme ľuďom postihnutým povodňami a zdravotnými pomôckami rodinám s deťmi s postihnutím.
  • V tomto období uskutočňujeme malý prieskum (anonymný), pýtame sa na Vaše názory, ktoré nám pomôžu v ďalšom smerovaní. Ak ste sa ešte nezapojili, budeme radi : ), dotazník nájdete tu: https://www.surveymonkey.com/s/prieskum_KNB

 

 

A ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnanci, môžete do 16. februára požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Toto potvrdenie spolu s vyhlásením o poukázaní 2% dane stačí doručiť do 30. apríla 2013 na daňový úrad výlučne v mieste Vášho bydliska.

Pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne, je vyhlásenie o poukázaní 2% súčasťou daňového priznania. Do uvedených riadkov prosím uveďte:

 
IČO: 31806147
Právna forma: NADÁCIA
Názov: KOMUNITNÁ NADÁCIA BRATISLAVA
Sídlo: PARTIZÁNSKA 2, 811 03 BRATISLAVA
Vyplnené daňové priznanie potom doručte daňovému úradu do 31. marca 2013 a zároveň uhraďte daň.

 

Ak chcete ako právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania (31. marec 2013) je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Ak ste ako právnická osoba v uvedenom období nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môžete poukázať iba 1,5% z dane. Vyhlásenie o poukázaní 2%, resp. 1,5% z dane je súčasťou vášho daňového priznania na strane 8. Do uvedených riadkov uveďte rovnaké údaje ako fyzické osoby.

Potrebné tlačivá:

Daňové priznanie za rok 2012, fyzická osoba, typ A

Daňové priznanie za rok 2012, fyzická osoba, typ B

Daňové priznanie za rok 2012, právnická osoba

 

 

 

Na akékoľvek Vaše otázky Vám radi odpovieme.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk