Hlavná stránka


Ďakujeme za Vianoce

 

 

Nadácia Tesco v spolupráci s Komunitnou nadáciou Bratislava pripravili na predvianočný čas darcovský projekt Ďakujeme za Vianoce".

Hlavnou myšlienkou je ponúknuť ľuďom netradičné darovanie darčekov pre deti zo znevýhodneného prostredia v Bratislave. Na realizáciu tohto projektu nás oslovila spoločnosť Tesco, inšpiroval ich náš dlhoročný úspešný projekt Daruj knihu.

V predajni Tesco Extra v Petržalke nájdu ľudia darčeky označené nálepkou s menom konkrétneho dieťaťa. Sú to priania detí z bratislavských krízových, nízkoprahových centier a ďalších organizácií.

Kto sa rozhodne niektorý z darčekov darovať, stačí ho zakúpiť a nechať pri pokladni. Komunitná nadácia Bratislava sa už postará o jeho správne doručenie. Všetkých darcov tak bude hriať pocit, že darčekom naozaj pomohli dostať sa k deťom.

Darčeky sú vystavené v predajni v hlavnej uličke do 20. decembra.

 

ĎAKUJEME.

 

Vďaka Vám sa zakúpeným darčekom potešia deti z Centra Nádej, z krízových centier Dúha, Maják Nádeje,  Brána do života a Krízového centra na Budatínskej ulici, z ubytovne Kopčany, z nízkoprahových centier Mixklub, Mládež ulice, Ichtys a Kaspian, z organizácií Úsmev ako dar, UNICEF (Centrum výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA a Linka detskej istoty) a Želaj si, ktorá obdaruje deti tráviace vianočné sviatky v nemocniciach.

 

* * *

© dd,

Komunitná nadácia Bratislava

Nadácia Tesco

 

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk