Hlavná stránka


Budovanie komunity

Interaktívna mapa Bratislavy

Interaktívna mapa Bratislavy – to je náš nový projekt v spolupráci s občianskym združením Historia Posoniensis pod názvom Génius loci – kolektívna pamť Bratislavy. Chcete sa spolupodieľať na tento výnimočnej mape? Váš dar nám pomôžte vytvoriť mapu dostupnú pre všetkých. Vďaka Nadácii VÚB a výzve 10 x 10 000 eur bude Váš dar znásobený. A za dar môžete získať ďalší : ) Čítajte ďalej...
 

Lavičky mecénov Bratislavy

Vďaka Komunitnej nadácii Bratislava je niekoľko lavičiek na Hlavnom a Františkánskom námestí venovaných štedrým ľuďom, ktorí v minulosti v Prešporku či v Bratislave žili.
 

Preteky kačíc

Bratislava bude už po tretíkrát patriť k mestám, ktoré majú svoje Preteky kačíc. Toto benefičné podujatie organizuje v sobotu, 2. júla 2011, Komunitná nadácia Bratislava. V Areáli vodných športov Divoká voda v Bratislave-Čunove sa od 12. hod. bude diať veľa zaujímavých vecí.
 

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk