Hlavná stránka


Granty

Finančnú podporu pre vaše nápady môžete v Komunitnej nadácii Bratislava získať len cez vyhlásené grantové kolá. Informácie o podmienkach, termínoch uzávierok, formulároch a všetky potrebné informácie k jednotlivým grantovým kolám získate na t.č. 0917 517 268.

O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, združenia fyzických a právnických osôb), školy, spolky, jednotlivci, neformálne iniciatívy ľudí (priatelia, susedia, rodičia ...).

Komunitná nadácia Bratislava nepodporuje odmeny, vedecké ani výskumné projekty, všeobecnú činnosť organizácií, projekty budovania infraštruktúry (cesty, plynofikácia, kanalizácia) a vydávanie publikácií.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk