Hlavná stránka


Naše aktivity

Okrem rozvíjania darcovstva v hlavnom meste a poskytovania grantov sa Komunitná nadácia Bratislava venuje aj svojim vlastným aktivitám. Prostredníctvom nich dlhodobo posilňuje aktívnu komunitu, rozvíja filantropiu a oživuje zdravý lokálpatriotizmus v Bratislave.
Naše aktivity vám predstavujeme na ďalších podstránkach vľavo.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk