Hlavná stránka


O nás

Komunitná nadácia Bratislava je mimovládna nezisková organizácia. Bola založená 6 osobnosťami kultúrneho, spoločenského a podnikateľského života v roku 2000. Ich motiváciou pre iniciovanie založenia nadácie bolo aktívne prispieť k zlepšovaniu kvality života Bratislavčanov.

Nadačné imanie nadácie je 51 000 Eur. K 31. 12. 2014 bolo založených v nadácii 20 nadačných fondov, ich zakladateľmi sú jednotlivci aj firmy.

Od roku 2000 sme podporili viac ako 1 340 projektov celkovou sumou vyše 1,643 mil. EUR v Bratislave a vo všetkých regiónoch Slovenska.

Okrem otvorených grantových kôl nadácia realizuje vlastné aktivity zamerané predovšetkým na rozvoj darcovstva a filantropie, napr. Klub darcov (darcovia sami rozhodujú, ktoré aktivity sa z ich darov podporia), každoročný projekt Daruj knihu (knižky pre deti z krízových a nízkoprahových centier), vďaka darom sme prinavrátili historické hodiny pred hotel Carlton a na Hlavnom námestí inštalovali spomienkové tabuľky na lavičky, ktoré pripomínajú významných bratislavských filantropov.

Zorganizovali sme 6. ročníkov charitatívneho podujatia Preteky kačíc, výťažok podporil činnosť zapojemých bratislavských neziskových organizácií podľa výberu darcu.

V súčasnosti pripravujeme interaktívnu www stránku - Pamäť mesta Bratislavy, ktorá bude databázou rôznych pamätí mesta v rôznych historických obdobiach - fotografie, pohľadnice, mapy, audio spomienky a podobne.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk