Hlavná stránka


Newsletter / archív

Od roku 2004 vydáva Komunitná nadácia Bratislava newsletter s názvom Darovať je viac ako dostať. Občasníkom informujeme našich priaznivcov, darcov a partnerov o tom, ako sa nám darí napĺňať poslanie zlepšovať vzťahy medzi Bratislavčanmi a zvyšovať kvalitu života v našom meste.
Na stránkach newslettra sa dočítate, čím nadácia žila v jednotlivých obdobiach, spoznáte ľudí, ktorí obdarovali naše mesto a dozviete sa o zaujímavých projektoch, ktoré doposiaľ nadácia pripravila.

Darovať je viac ako dostať - zima 2011 (pdf)

Darovať je viac ako dostať - jar 2009 (pdf)
Darovať je viac ako dostať - zima 2007 (pdf)
Darovať je viac ako dostať - zima 2006 (pdf)
Darovať je viac ako dostať - jar 2006 (pdf)
Darovať je viac ako dostať - jar 2005 (pdf)
Darovať je viac ako dostať - zima 2004 (pdf)
Darovať je viac ako dostať - leto 2004 (pdf)

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk