Hlavná stránka


Projekty 2012

Klub darcov 2012

V apríli prebehol už 8. ročník nášho darcovského programu Klub darcov.

Ďakujeme VEĽMI PEKNE všetkým individuálnym darcom, ktorí prispeli svojím darom.

Sumou 840 € nás podporila aj Nadácia Orange. Darcovia hodnotili 11 projektov. K dispozícii mali anotácie všetkých žiadostí a aj krátke videá, v ktorých jednotliví žiadatelia osobne predstavili svoje aktivity a objasnili, na čo by peniažky použili.

Tu sú úspešné projekty, ktoré získali najväčšiu podporu a sympatie v celkovej sume 2740 €:

1. Myslím - rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých - 300 €.

2. Dorota Gvozdjáková - 400 €

3. Občianske združenie Arte Creativo - 240 €

4. Klub detskej nádeje - 400 €

5. Jakub Hamšík - 300 €

6. Barbora Paulovičová - 400 €

7. Autistické centrum Andreas - 400 €

8. Materské centrum Budatko - 200 €

9. OZ Tancujúce slnečnice - 100 €

 

*

1. Myslím - rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých - 300 €.

Združenie organizuje pravidelné kurzy posunkového jazyka pre počujúcich (napríklad rodičov nepočujúcich detí) aj nepočujúcich. Peniažky použijú na nákup špeciálnej sady učebných materiálov. Tie im veľmi pomôžu a vhodne doplnia tie, ktoré si už sami vyučujúci zo združenia Myslím vytvorili. Zakúpené materiály im pomôžu priniesť názornosť a zjednodušenie práce vo vysvetľovaní. Materiály majú rôzne formáty, obsahujú podstatné mená alebo opisujú udalosti, sú z pevného kartónu aj s magnetkou.

 2. Dorota Gvozdjáková - 400 €

Dorota Gvozdjáková zastupuje skupinu nadšených gymnazistov z Gymnázia C. S. Lewisa na Beňadickej ulici v Petržalke. Viacerí chodia do školy na bicykli, čím podporujú aktívny pohyb a šetria životné prostredie. Pred školou im však chýba stojisko a stojany, aby si ich mohli bezpečne odložiť. Svoj projekt nazvali Reťazová reakcia. Veria, že svojpomocnou úpravou miesta, stojanmi a novými košmi vytvoria kútik, kde si budú chcieť odložiť bicykel aj ďalší študenti. Peniažky použijú na nákup stojanov a farieb na spestrenie chodníka nápaditými kresbami a nápismi. Majú podporu školy a pomôžu aj rodičia.

 3. Občianske združenie Arte Creativo - 240 €

Cieľom združenia je uskutočniť tanečný Flash Mob v bratislavskom Starom meste na uliciach Ventúrska a Michalská. Flash Mob je moderná forma pouličného umenia.

Jedná sa o navonok spontánne tancovanie na verejnosti, ktoré začína jeden tanečník a postupne sa pridáva celý dav. Ideálnym cieľom je roztancovanie celej ulice, vytvorenie dobrej nálady a zapojenie všetkých divákov. Flash Mob prináša pozitívny zážitok tak aktérom-tanečníkom ako aj ich náhodnému publiku. Celý projekt je tvorený spoločným dobrovoľným a bezodplatným úsilím organizátorov a účastníkov (tanečníci, zvukári, choreograf, tréneri a pod.).

Projekt bol inšpirovanými podobnými udalosťami v hlavných mestách po celom svete a uskutoční sa po prvýkrát na Slovensku. Peniažky združenie použije na nevyhnutné náklady (prenájom ozvučenia, hudba, video).

 4. Klub detskej nádeje - 400 €

Klub združuje dobrovoľníkov predovšetkým študentov Lekárskej fakulty, ktorí chodia za deťmi do Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch. Nielen ako tí, ktorí im vyplnia dlhé chvíle v nemocnici, ale aj ako kamaráti, ktorým sa deti môžu zdôveriť. Za 14 rokov sa v klube vystriedali stovky dobrovoľníkov, ktorí za deťmi chodia pravidelne - to je základná myšlienka. Peniažky použijú na nákup materiálu pre tvorivé aktivity s deťmi ako aj materiál na školenie dobrovoľníkov, aby tie aktivity mohli s deťmi robiť(farby na sklo, termofólie, materiál na pedig - pletenie z lianových prútikov, gélové pečiatky a podobne).

 5. Jakub Hamšík - 300 €

Jakub zastupuje skupinu študentov na Lekárskej fakulte Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Bratislave. Celý rok venujú veľa času dobrovoľnej práci pre Červený kríž v oblasti Prvej pomoci, dobrovoľným službám na Záchrannej službe a samostatnému aktívnemu vzdelávaniu a tréningu v oblasti urgentnej medicíny. Vyvrcholením celého ich snaženia je medzinárodná súťaž Záchranných služieb RALLYE REJVÍZ v Českej republike, ktorá sa bude konať v dňoch 30. 5. až 3. 6. 2012 v Koutech nad Děsnou (info: www.rallye-rejviz.cz ). Súčasťou je aj súťaž pre študentov lekárskych fakúlt z Čiech a Slovenska. Veľmi sa chcú súťaže zúčastniť, obohatiť svoje vedomosti zo záchranárstva, ktorému sa chcú venovať aj po štúdiu, peniažky použijú na štartovné, ktoré je dosť vysoké, 300 € bude pre trojčlenné družstvo.

 6. Barbora Paulovičová - 400 €

Projekt predstavuje vytvorenie bibliofilskej knižky s názvom „Abecedári". Ide o leporelo bez textu, v náklade asi 20 kusov, všetko v plnofarebných stranách. Autorkou bude Barbora Paulovičová, absolventka grafiky na VŠVU u prof. Dušana Kállaya. Barbora chce ukázať krásu umenia ilustrácií, ako sa im žije vo svete písmenkáčov, ak bude možné, rada by pridala aj iné kreatívne doplnky - pexeso, domino a podobne a ponúkla ich k ďalšiemu vydaniu. Peniažky použije na temperové farby, papiere, reprografické služby a tlač.

 7. Autistické centrum Andreas - 400 €

Prvoradým cieľom projektu združenia Andreas je rozvoj tvorivých činností detí a mladých ľudí s autizmom s dôrazom na zvýšenie ich koncentrácie, odstránenie porúch správania, zvýšenie komunikačných zručností, jemnej a hrubej motoriky a na rozvoj pracovnej stimulácie. Združenie s klientmi uskutočňuje pravidelné individuálne ARTEterapie. Súčasťou bude usporiadanie záhradnej slávnosti spojenej s výtvarným workshopom pre susedov z okolia na prelomenie bariéry v komunite ako aj pre širšie okolie. Takúto slávnosť už združenie organizovalo, výrobky autistov mali úspech, radi by teda zriadili stálu chránenú dielňu na výrobu dekoračných a úžitkových predmetov. Peniažky využijú na nákup materiálu (modelárska hlina, glazúra, papiere a kartóny na kreslenie, rôzne druhy farieb, poličky do pece, tuše, lepidlá, štetce) a tlač pohľadníc s dielami autistov.

 8. Materské centrum Budatko - 200 €

Materské centrum Budatko sa v decembri 2011 presťahovalo do nových, oveľa väčších priestorov na Holíčskej ulici č. 30 v Petržalke. Tie si postupne svojpomocne aktívni rodičia upravujú. Finančný príspevok využijú na zariadenie herne (skrinky a boxy pre hračky), aby vytvorili príjemné a bezpečné prostredie pre deti, ktoré sa do centra chodia hrávať a ich rodičov. Herňa bude slúžiť všetkým záujemcom. Chodia k nim najmä mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke.

 9. OZ Tancujúce slnečnice - 100 €

Združenie tvoria dva tanečné krúžky pre deti od 5 do 12 rokov. Krúžky vedie dobrovoľníčka, fungujú na základnej škole v Lamači. Do prípravy nového vystúpenia sú zapojení dvaja dobrovoľníci zo združenia pri nácvikoch, všetky mamičky spolu s deťmi dokončujú svojpomocne výzdobu a doplnky k šatám, dobrovoľník ušije 4 kusy šiat na sólový tanec a mamička kaderníčka deti učeše. Peniažky využijú na doplnenie kostýmového vybavenia (ozdoby na šaty, flitre, látky na opasky, závoj na šaty, kvety do vlasov).

 

*

 

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk