Hlavná stránka


Fondy v nadácii

V Komunitnej nadácii Bratislava si môžete na podporu akéhokoľvek verejnoprospešného účelu založiť nadačný fond. Môžete ho používať ako svoju vlastnú "privátnu nadáciu", nazvať ho podľa toho, ako sa Vám páči a zhromažďovať si v ňom peniaze. Celú administratívu založeného fondu povedie nadácia. Zakladanie nadačného fondu upravuje zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách. Nadačný fond si môže v Komunitnej nadácii Bratislava založiť jednotlivec i právnická osoba. Počet fondov spravovaných v roku 2013: 20

Počet fondov spravovaných k 31. 12. 2014: 20
Fondy založené v roku 2014: 1 (Fond Rudolfa Kusého)
Fondy zrušené v roku 2014: 0

Fondy darcovho záujmu v Komunitnej nadácii Bratislava

Fond Lýdie Demeterovej a Jána Tvrdoňa (založený v 2001)
Založený fond je pamiatkou na skvelú matku a otca. Darcovia chcú podporovať invenčné aktivity, príp. prispieť k riešeniu aktuálnych potrieb.
Zakladateľ: Rodina Martiny a Ľuboša Tvrdoňových

Fond malých Bratislavčanov (založený v 2001)
V Bratislave žijú malí i veľkí Bratislavčania. Tento fond je pre tých prvých. Zakladateľka si ctí starú tradíciu venovania desiatku zo svojej mzdy a tak prispieva do fondu prostredníctvom trvalého príkazu v banke.
Zakladateľka: Zuzana Thullnerová

Fond Trnavčanov v Bratislave (založený v 2000)
V Bratislave nežijú len "Prešpuráci." Fond je zameraný na oživenie atmosféry starej Bratislavy.
Zakladateľ: Marián Gabriel

Darcom riadené fondy v Komunitnej nadácii Bratislava

Fond Ľubomíra Šikulu (založený v 2001)
Historicky prvý nadačný fond založený v Komunitnej nadácii Bratislava. Cieľom je podporovať oživenie atmosféry starej Bratislavy.
Zakladateľ: Ľubomír Šikula

Fond Ľudmily Frideczkej (založený v 2001)
Fond bol založený rodinou Dariny a Karola Pavlů ako pamiatka na Ľudmilu Frideczkú, človeka s nezvyčajnou ušľachtilosťou duše.
Zakladateľ: Rodina Dariny a Karola Pavlů

Fond Dr. Milana Hodžu (založený v 2002)
Poslaním fondu je podporovať projekty, ktoré rozvíjajú ideály a víziu Dr. Milana Hodžu na Slovensku a v zahraničí.
Zakladateľ: John a Yvonne S. Palka

Fond Roland (založený v 2002)
Darca prispieva do tohto fondu 5% z predaja krémeša v Roland café a reštaurácii Grémium. Chce z neho podporovať školy s gastronomickým zameraním v našom meste.
Zakladatelia: Iveta a Ladislav Švantner

Fond Júliusa Mayera (založený v 2002)
Spoločnosť Eurest, s.r.o. založila fond na pamiatku Júliusa Mayera so zámerom aktívne prispieť k skrášleniu Starého mesta a oživiť jeho typickú atmosféru. Darca prispieva do fondu 1 Sk z predaja kávy v Kaffee Mayer.
Zakladateľ: Eurest, s. r. o.

Fond Citibank Europe plc (založený v 2002)
Darca založil fond pod svojím menom s cieľom podporovať komunitné a vzdelávacie aktivity na celom Slovensku.
Zakladateľ: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Fond Holcim (založený v 2004)
Prostriedky tohto fondu sú určené na podporu kultúrnych aktivít a ochranu životného prostredia.
Zakladateľ: Holcim (Slovensko) a. s.

Fond rozvoja sociálnych služieb v Bratislave (založený v 2005)
Fond bol založený na podporu rozvoja, zvyšovania kvality a profesionality sociálnych a zdravotníckych služieb v Bratislave.
Zakladateľ: Magistrát hlavného mesta Bratislava

Fond Gity a Juraja Slavik (založený v 2006),
Účelom Fondu je podporovať slovenské organizácie, aktivity, štipendistov v oblasti diplomacie, správy vecí verejných, literatúry a rozvoja komunity, ktoré nadväzujú na odkaz Gity a Juraja Slavik
Zakladateľ: Juraj Ludevit Jan Slavik a Julie Bres Slavik

Fond Nový Čas (založený v 2006)
Účelom Fondu je podporovať komplexnú starostlivosť a zlepšovať úroveň starostlivosti o ťažko chorých alebo dlhodobo chorých pacientov a uľahčovať ich návrat do života spoločnosti, realizovať a chrániť ľudské práva a humanitné ciele a poskytovať humanitnú pomoc pre osoby v ohrození života či postihnutí živelnou pohromou.
Zakladateľ: Ringier Slovakia, a. s.

Fond Táne Rosovej (založený v 2011)

Fond Táne Rosovej založila Táňa Rosová, starostka Starého Mesta. Finančnými darmi, ktoré doň pravidelne vkladá, podporuje komunitné projekty v Starom Meste. Tie majú za cieľ skvalitňovať život Bratislavčanov, Staromešťanov či návštevníkov Starého Mesta rôznymi aktivitami.

Zakladateľka: Táňa Rosová

Fond Rudolfa Kusého (založený v 2014)

Fond Rudolfa Kusého založi pán Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Nové Mesto. Finančnými darmi získanými do fondu, podporuje verejnoprospešné a komunitné projekty realizované prioritne v Novom Meste - kultúrne, športové, environmentálne a vzdelávacie podujatie, pomoc ľuďom v núdzi, znevýhodneným občanom a podobne.

Zakladateľ: Rudolf Kusý

Fondy partnerstva v Komunitnej nadácii Bratislava

Fond Bratislavské podhradie (založený v 2003)

Cieľom fondu je podpora občianskych aktivít na podporu obnovy Bratislavského podhradia v jeho historickom kontexte.
Zakladateľ: Matej Vagač

Fond Lavičky (založený v 2008)

Fond bol založený na podporu poďakovaní a zviditeľnení bratislavských filantropov alebo ľudí, ktorých si vážia ich príbuzní a to prostredníctvom pamätných tabuliek na lavičkách na bratislavských námestiach (v súčasnosti Hlavné a Hviezdoslavovo).
Zakladateľ: Komunitná nadácia Bratislava

Fond Smilling Hospitals (založený v 2009)
Účelom fondu je spríjemnenie pobytu v nemocnici hospitalizovaným deťom. Mladí umelci a študenti – herci, bábkoherci, výtvarníci navštevujú detské oddelenia v nemocnici na Kramároch. Takýchto iniciatív určite nie je nikdy dosť. Deti pri nich trošku zabudnú na svoje ochorenie a nájdu si  nových kamarátov.

Fond 3 oriešky pre Narniu (založený v 2011)
Fond založila Cirkevná základná škola Narnia s cieľom podporovať aktivity školy, financovať jej rozvoj a zveľaďovať jej priestor a okolie, vrátane materiálno-technického vybavenia pre výchovno-vzdelávací proces.

Fond Bilgym (založený v 2011)
Fond založilo Bilingválne Gymnázium C. S. Lewisa s cieľom podporovať aktivity školy, financovať jej rozvoj a zveľaďovať jej priestor a okolie, vrátane materiálno-technického vybavenia pre výchovno-vzdelávací proces. 

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk