Hlavná stránka


Fond darcovho záujmu

V prípade, že zakladateľ má obľúbenú jednu alebo viac neziskových organizácií (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, školy atď.) a záleži mu na ich osude, môže vytvoriť predurčený fond.

Vyvolená organizácia získava takto každoročne podporu. Nadácia monitoruje, či daná organizácia skutočne realizuje aktivity, ktoré zodpovedajú zámerom darcu, keď vytváral fond. Granty sú udelované z výnosov fondu. Konkrétne podmienky zakladateľ dohodne s nadáciou. Podmienkou na založenie fondu je dar v hodnote minimálne 300 EUR, ktorý darca môže vložiť kedykoľvek. V prípade, že darca nemá v hotovosti 300 EUR, môže dosiahnuť stanovenú výšku pravidelnými darmi.

Viac informácii Vám poskytne Ľuboš Tvrdoň 02/5464 8004, tvrdon(zavinac)knb.sk

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk