Hlavná stránka


Naša história

Komunitná nadácia Bratislava je mimovládna nezisková organizácia. Bola založená 6 osobnosťami kultúrneho, spoločenského a podnikateľského života v roku 2000. Ich motiváciou pre iniciovanie založenia nadácie bolo aktívne prispieť k zlepšovaniu kvality života Bratislavčanov.

V marci 2001 sa nadácia stala hosťujúcim členom European Fundation Centre v Brusseli.

Od začiatku fungovania mechanizmu asignácie podielu zaplatenej dane v roku 2002 je nadácia každoročne registrovaná v Registri prijímateľov 2% z daní.

Komunitná nadácia Bratislava stála v roku 2003 pri založení Asociácie komunitných nadácií Slovenska, dodnes je jej aktívnym členom. Spolu s deviatimi členskými nadáciami Asociácie realizuje spoločné programy rozvoja filantropie - Klub darcov a Mladí filantropi.

Komunitná nadácia Bratislava sa pravidelne zúčastňuje súťaže o najlepšiu elektronickú ročnú správu, ktorú vyhlasujú spoločnosti INEKO, SK-media a Trend. V roku 2004 naša ročná správa získala v súťaži v kategórii pre neziskové organizácie 2. miesto, v roku 2005 sme sa umiestnili na 3. mieste a v roku 2006 sme túto súťaž s najlepšou ročnou správou vyhrali. V roku 2007 sa ročná správa nadácie umiestnila na 4. - 10. mieste.

Tím young4BA, ktorý v rámci programu Mladí filantropi pôsobí pri Komunitnej nadácii Bratislava, získal vzácne ocenenie Bratislavskí dobrovoľníci roka 2009 v kategórii špeciálne ocenenie za dobrovoľnícku činnosť. Toto ocenenie každoročne udeľuje OZ C.A.R.D.O.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk