Hlavná stránka


Misia

Misiou nadácie je rozvíjať darcovstvo a dobré vzťahy medzi Bratislavčanmi, aby získali pozitívny vzťah k mestu a mali pocit spoluzodpovednosti za kvalitu života v meste.

Cieľom nadácie je:

1. Posilniť partnerstvo medzi aktívnymi občanmi, podnikateľským sektorom, neziskovými organizáciami a samosprávou prostredníctvom darov venovaných Bratislavčanom.

2. Oživiť a posilniť „zdravý“ lokálpatriotizmus v Bratislave.

3. Podporovať Bratislavčanov a dať im príležitosť realizovať svoje sny a plány.

4. Budovať trvalé nadačné imanie (základinu) z darov jednotlivcov a inštitúcií.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk