Hlavná stránka


Ľudmila Frideczká

Ludmila Frideczka

Darcov, ktorí venovali svoje finančné či nefinančné prostriedky nadácii a tak podporili kvalitu života vo svojom meste je dnes čoraz viac. Šlachetná duša, ktorá darovala štedrý dar 100 tisíc slovenských korún Komunitnej nadácii Bratislava, je aj Ľudmila Frideczká (1906 –2000). Takmer storočná životná púť tejto ženy bola symbolicky spätá s osudom našej vlasti, 20. storočia, a všetky ich dramatické udalosti sa bezprostredne dotkli aj jej života.

Ľudmila Frideczká, rodená Pálková sa narodila v podnikateľskej rodine v Liptovskom Mikuláši. Jej príbuzenské vzťahy siahajú od Svetozára Hurbana Vajanského, Milana Hodžu až k Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Ona a jej rodina mali vrelý vzťah k Slovensku. Väčšinu svojho života prežila v Bratislave, až na obdobie, kedy bola násilne vysťahovaná “Akciou B” zo svojho domu. V tomto meste prežila najtrpkejšie i najkrajšie chvíle svojho života. Mala ho rada. V súlade s jej želaním, na uctenie jej pamiatky založila rodina Karola a Dariny Pavlů Fond Ľudmily Frideczkej, rodenej Pálkovej.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk