Hlavná stránka


Interaktívna mapa Bratislavy

Genius loci - kolektívna pamäť mesta Bratislavy

Motto:
Kvalitu života v meste nevytvárajú len múry domov a cesty, ale hlavne jeho obyvatelia a ich vzťahy. Za záchranu preto stoja nielen historické paláce a umelecké predmety, ale aj osudy a spomienky ľudí, ktorí v meste žili alebo ešte žijú...

Preto sa sme sa rozhodli, že spomienky zachováme.

Iniciatívou Genius loci chceme zdokumentovať a širokej verejnosti sprístupniť nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré sa viaže k mestu Bratislava. To všetko prostredníctvom INTERAKTÍVNEJ MAPY MESTA, ktorá bude prístupná na internete - pre kohokoľvek a zadarmo.

Máme výnimočnú príležitosť vďaka mape zaznamenať každodenný život ľudí v rôznych častiach Bratislavy, v rôznych časových obdobiach.

Budeme si vážiť každý Váš dar. Vaša podpora nám pomôže našu snahu úspešne zrealizovať. Históriu mesta tvoríme my všetci, každou minútou sa odohrané príbehy stávajú jej súčasťou.

Ako poďakovanie za Vaše dary sme pre prvých 50 darkýň či darcov (zatiaľ) pripravili niečo bratislavské : ) Tu je malý rebrík:

  • dar do 10 Eur - dobrý pocit : ) VĎAKA

  • dar od 10 Eur - DVD Tisíc historických pohľadov na starú Bratislavu

  • dar od 15 Eur - CD Rozprávky a povesti z Bratislavy

  • dar od 70 Eur - kniha Dejiny Bratislavy I. zväzok (patrí medzi ocenené Najkrajšie knihy roka 2012)

Darovať môžete cez portál Ďakujeme.sk a tu je preklik na stránku, na konci ktorej je tlačidlo Darujte.

Ako mapa bude fungovať?

Kliknutím na mapu mesta si budete môcť prostredníctvom rytín, pohľadníc a fotografií pozrieť dobové zobrazenia vybranej časti Bratislavy, domu či ulice. Budete si môcť vypočuť nahraté spomienky starých Bratislavčanov na miesta, ktorými dennodenne prechádzame. Uvidíte aj filmové záznamy z každodenného života. Možno to bude práve tá „vaša" ulica, možno uvidíte miesta, kde ste chodili na zmrzlinu, kde ste hrávali alebo uvidíte, ako vyzeralo sídlisko, keď sa tam vaši rodičia ako mladí nasťahovali.

Kto za tým stojí?

Interaktívna mapa Bratislavy je nápad a sen ľudí, ktorí sa v Bratislave narodili, vyrástli, ako „záklaďáci" chodili na vlastivedné podujatia „Poznaj svoje mesto", ako študenti si urobili sprievodcovský kurz po Bratislave a ako dospelí sa svojmu mestu venujú aj profesionálne. V Komunitnej nadácii Bratislava, na Katedre archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte alebo v občianskom združení Historia Posoniensis. V tomto projekte sa teda spojili nadšenci pre Bratislavu a odborníci, zaoberajúci sa jej dejinami.

Sami cítime, že sa každým dňom stráca mnohé z toho, čo nie je nikde napísané a zapísané, mnohé sklíčka z mozaiky, ktoré vytvárajú obraz mesta pre ďalšie a ďalšie generácie. Sme presvedčení, že každé mesto má svoju dušu, ktorá existuje a ovplyvňuje ľudí, ktorí v ňom žijú alebo ho navštívia. Ak človek dokáže vnímať, čo všetko mesto spoluvytvára, môže si k nemu vytvoriť blízky a jedinečný vzťah.

Vždy nás bavilo ukazovať a predstavovať ľuďom naše mesto tak, ako ho väčšina nepozná. Vďaka interaktívnej mape Bratislavy to bude možné robiť profesionálnejšie a so širším záberom. A najmä - pre všetkých.

*

ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE

Partner projektu:

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk