Hlavná stránka


Program podpory študentských médií

logo_CSOB_FSKomunitná nadácia Bratislava v úzkej spolupráci s ČSOB Finančnou skupinou v rokoch 2005 a 2007 pripravila pre aktívne vysokoškolské médiá grantový program podpory študentských médií. Cieľom bolo podporiť študentské médiá, študentov a mladých ľudí, ktorí prostredníctvom filmových klubov, časopisov a rozhlasových štúdií šíria informácie, vytvárajú alternatívne kultúrne zázemie na pôde univerzít, škôl, internátov a miest, pracujú vo svojom voľnom čase a často v zložitých technických a finančných podmienkach.
Rozhodli sme sa umožniť im, aby naplnili svoje predstavy a plány o fungovaní časopisov, internátnych rozhlasových štúdií a filmových klubov, aby si svoju prácu spríjemnili a skvalitnili. Program bol určený všetkým tým, ktorí aktívne napomáhajú rozvoju študentského života, kultúry a informovanosti. Podporené boli aktivity, ktoré obohatili činnosť filmového klubu, rozhlasového štúdia alebo časopisu. Vďaka grantom sa technicky zmodernizovali viaceré študetské médiá, propagácia média, aktivity prispeli k väčšej návštevnosti/čítanosti/počúvanosti médií. Invenčné nápady skvalitnili prácu, zvýšili atraktivitu média a priniesli viac kultúry do študentského života.

V prvom ročníku sme sumou 1 000 000 Sk podporili 29 projektov médií. V druhom ročníku sme medzi 31 médií rozdelili sumu 500 000 Sk.

Študentské médiá podporené v roku 2005
Študentské médiá podporené v roku 2007

Filmovy_klub_35mm_prehliadka_filmov

Komixovy_workshop_MRAK 

Reflektor_Casopis_VSMU

Internatne_rozhlasove_studio_pod_Zoborom 

Nulty_priestor_A4

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk