Hlavná stránka


Sídliskový program

Ľudia zo sídlisk získali finančné dary

Komunitná nadácia Bratislava v roku 2006 rozdelila finančné dary pre 26 úspešných uchádzačov z radov aktívnych ľudí z bratislavských sídlisk. Tí mohli uskutočniť svoje nápady v celkovej sume 300 000 Sk, ktorá bola k dispozícii vďaka Fondu Slovenskej sporiteľne, založeného v nadácii. Podporené boli menšie projekty, ktorými si sami obyvatelia skrášlili svoje okolie či spríjemnili život. Vďaka finančným darom sa stretli aktívni susedia, zveľadili zelené záhony pred domami, uskutočnili pre deti skvelé akcie. Aktivity sa uskutočnili po celej Bratislave a sú dôkazom toho, že Bratislavčania majú stále veľa dobrých nápadov a záleží im na tom kde a ako žijú.

26 podporených žiadateľov v sume 300 000 Sk z Fondu Slovenskej sporitelne

1. Ozelenenie areálu materskej školy
suma: 15 000 Sk
Michaela Kollárová, Lamač

2. Skalka – skrášlenie prostredia
suma: 3 000 Sk
Eva Bieliková, Karpatské nám.

3. Revitalizácia detského ihriska
suma: 18 000 Sk
Anna Všetečková, Šášovská ul., Petržalka

4. Sfunkčnenie detského dopravného ihriska v Petržalke
suma: 15 000 Sk
Slovenský autoturist klub, Račianska 71

5. Revitalizácia detského ihriska na dvore MŠ – Deti v pohybe
suma: 18 000 Sk
Materská škola M. Marečka 20, Devínska Nová Ves

6. Výsadba stromov v areáli zrušenej ZŠ na Záporožskej
suma: 3 000 Sk
Patrik Skala, Petržalka

7. Údržba zveľadenie vonkajších basketbalových ihrísk
suma: 15 000 Sk
B.S.C. Bratislava, Školský basketbalový klub, Holíčska ul., Petržalka

8. Obnova detského ihriska – ul. Markova 7-15, Bratislava
5 suma: 15 000 Sk
Katarína Medveďová, Markova ul., Petržalka

9. Detský sen – detské ihrisko
suma: 15 000 Sk
Občianske združenie PIKOLO, Ivanka pri Dunaji

10. Obnova školského ihriska
suma: 15 000 Sk
Základná škola Ostredková ul., Ružinov

11. Spríjemnenie okolia obytného domu
suma: 10 000 Sk
Margita Bartová, Sedmokrásková ul., Ružinov

12. Obnova neudržiavaného ihriska
suma: 17 000 Sk
Iniciatíva rodičov Lamača, Studenohorská ul., Lamač

13. Chráň a zveľaďuj (zveľadenie prírodnej zelene a celoročná starostlivosť)
suma: 5 000 Sk
Ida Henkelová, Šalviová ul., Ružinov

14. Zveľadenie okolia obytného domu Gercenova 2,2A,2B
suma: 12 000 Sk
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Gercenova ul., Petržalka

15. Úprava ihriska na Albrechtovej ul.
suma: 10 000 Sk
Dana Radošinská, Martákovej ul., Ružinov

16. Skrášlenie bezprostredného okolia verejného priestoru s pomocou bezdomovcov
suma: 10 000 Sk
Eva Cséfalvayová, Dudvážska ul., Dolné hony

17. Deti v pohybe, detské ihrisko v záhrade
suma: 12 000 Sk
DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, Okružná ul., Trnávka

18. Záhradka na dlani – skrášlenie prostredia
suma: 5 000 Sk
Bernátová Želmíra, ul. H. Meličkovej, Karlova Ves

19. Ihriskový projekt
suma: 12 000 Sk
Katarína Rusnáková, Tilgnerova ul.

20. Šport deťom – basketbalové ihrisko, ZŠ Kulíškova
suma: 15 000 Sk
Martin Cziria, Budovateľská ul., Ružinov

21. Detské dopravné ihrisko – svojpomocné zveľadenie na Wolkrovej ul.
suma: 17 000 Sk
Fančovičová Martina, Pifflova ul., Petržalka

22. Spolu to dokážeme! – oddychová zóna v areáli ZŠ, Vajnory
suma: 10 000 Sk
Združenie veselá škola, Radlinského ul.

23. "Malý vodný svet“ – zákutie s jazierkom v školskej záhrade
suma: 7 000 Sk
ZŠ s MŠ, Osloboditeľská 1, Vajnory

24. "Farebné miesta" alebo poďme sa rozprávať - o nás – maľovanie panelovej steny deťmi z Vrakune suma: 10 000 Sk
Detský fond Slovenskej republiky

25. Predzáhradky pred obytným domom na Bodrockej 23-25 – skrášlenie prostredia
suma: 8 000 Sk
Juraj Galata, Bodrocká ul.

26. Úprava okolia domov na Adámiho ul. 24-26
suma: 8 000 Sk
E. Kovácsová, Adámiho ul., Karlova Ves

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk