Hlavná stránka


Daruj knihu

Milí priatelia,

tento predslnovratný čas si už ani celkom dobre nevieme predstaviť bez malej vianočnej knižkovej pošty. A tú si zase nevieme predstaviť bez všetkých ochotných darkýň a darcov.
Bez nich by táto pošta, na ktorej sa v
ďaka Komunitnej nadácii Bratislava podieľajú aj štyri bratislavské kníhkupectvá, jednoducho nefungovala.

Za 12
 rokov trvania projektu Daruj knihu mohla nadácia vďaka dobrým ľuďom doručiť deťom do krízových a nízkoprahových centier už 5 823 knižiek. Ak aj Vy patríte medzi darkyne a darcov, ĎAKUJEME VÁM, za všetky deti.

A ak ešte nie, aj tento rok máte príležitosť darovať konkrétnemu dieťaťu konkrétnu knižku.
Ste srde
čne vítaní v kníhkupectve Artforum na Kozej ulici a v Panta Rhei v Auparku, v Polus City Center a na Poštovej ulici v Bratislave. Nájdete tu nachystané detské knihy, ktoré si znevýhodnené deti želali maťčítať.

Sú označené farebnými štítkami. Môžete si z nich ktorúkoľvek vybrať, zaplatiť a nechať v kníhkupectve. Ľudia z Komunitnej nadácie Bratislava ju za Vás malej čitateľke alebo čitateľovi radi a spoľahlivo doručia.
Kni
žky môžete kúpiť najneskôr do 20. decembra. Aby sa Vám však nejaké ušli, príďte skôr : )

Prajeme Vám príjemný výber : )

*

 

Tento rok si knižky vyberali deti Centra Nádej, krízových centier Dúha, Maják Nádeje,
Brána do
života Repuls, zo združení Linka detskej istoty, z nízkoprahových centier Mixklub, Mixáčik, Ulita, Mládež ulice, z DSS Kampino, z Centier výchovnej a psychologickej prevencie na Bancíkovej a Hubenného ulici, z detského domova Nádej a komunitných centier v Plaveckom Štvrtku, v Roškovciach, Petrovanoch a Sveržove, ktoré založila organizácia Člověk v tísni – pobočka Slovensko.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk