Hlavná stránka


Klub darcov

Klub darcov – vaša predstava o darovávaní

Bratislava stále opeknieva. Atmosféra z rokov minulých sa vracia do jej vynovených ulíc. Bratislavčania i jej návštevníci po nich kráčali tak ako my dnes - radi zašli na Hlavné námestie, Michalskú ulicu alebo okolo hotela Carlton k Dunaju. Mohli nastúpiť aj na električku, ktorá ich odviezla k priateľom do blízkej Viedne. Naše mesto akoby ani nemalo hranice. Stalo sa domovom pre ľudí zďaleka i zblízka. Mnohí z nich Bratislave venovali svoje skúsenosti, vedomosti, nápady alebo prispeli na jej zveľadenie. Aktívne boli mnohé združenia a spolky, v 19. storočí sa stali známymi Jakub Palugyay, František Török, Emil Mirbach, Katarína Schifbeková, či Juraj Shulpe. V Mirbachovom paláci je teraz známa galéria, v Palugyayovej budove jeden z najkrajších hotelov - Carlton. Aj ostatní prispievali a aj sami realizovali aktivity na zveľadenie milovanej Bratislavy. Malými vecami pomohli k jej veľkej sláve. Takáto možnosť je tu opäť. Klub darcov je tu práve preto.

Každý z nás má svoju predstavu o tom, ako by malo vyzerať darovavanie. Klub darcov je neobvyklá iniciatíva, kde okrem toho, že darujete, darujete dvojnásobne viac a aj rozhodujete o použití svojho daru.
V tomto roku prebieha už 6. ročník Klubu darcov a my vám ponúkame možnosť byť členom skupiny ľudí, ktorým záleží na mieste, kde žijú. V 1. ročníku sme sumou 116 500 Sk podporili 8 sympatických aktivít nezištných ľudí a dobrovoľníckych organizácií. V 2. ročníku to bolo 15 aktivít v hodnote 199 700 Sk a v 3. ročníku opäť 15 aktivít za 195 650 Sk. Vo 4. ročníku bolo zrealizovaných 15 projektov v sume 196 400 Sk. Na 5. hodnotiacom stretnutí darcov, ktoré sa uskutočnilo 5. novembra 2008 sa darcovia rozhodli rozdeliť sumu 200 000 Sk na realizáciu 16 zaujímavých aktivít. V roku 2009, 2. decembra sa darcovia stretli už po šiestykrát. Spoločne podporili 8 pekných projektov v sume 3 525 Eur.

Klub darcov ponúka svojim členom možnosť rozhodovať o použití vyzbieraných finančných prostriedkov. V závere každého ročníka je stretnutie darcov spojené s hodnotením predložených projektov.

Partneri Klubu darcov ČSOB FS a Nadácia Orange si vážia každého darcu a preto ku každej venovanej sume pridávajú rovnakú finančnú sumu. Preto prostriedky, ktoré darujete do Klubu darcov, prinášajú vždy trojnásobný úžitok.

"Klub darcov sa mi páči, urobil zo mňa na chvíľu dobrého človeka a pomohol mi nanovo si uvedomiť, že peniaze nie sú všetko, aj že soľ je nad zlato. Ale na druhej strane práve nimi sme pomohli tým, ktorí ich potrebujú viac ako členovia klubu. Ja nie som nepriateľ peňazí (skôr naopak), len si myslím, že sú obeživo a ako také by mali obiehať aj iné sféry, ako je tá moja." Eva Reiselová (Klub darcov)

klub darcov klub darcov

 

 

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk