Hlavná stránka


Fond Rudolfa Kusého

V júni v roku 2014 založil pán Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Nové Mesto, fond, z ktorého sa rozhodol podporovať zmysluplné projekty Novomešťanov.

Vďaka jeho peniažkom už bolo možné prispieť na básnickú zbierku pani Ivákovej, uskutočnilo sa benefičné podujatie združenia Som kto som, Jednota dôchodcov na Slovensku ocenila aktívnych a úspešných dôchodcov a dôchodkyne, hendikepovaná maliarka Pavlína Triščová môže navštevovať plaváreň, pohyb vo vode jej veľmi pomáha, združenie Kresťania v meste zabezpečovalo v zimných mesiacoch starostlivosť o ľudí žijúcichna ulici v lokalite Zátišie a Judo club Slávia STU Bratislava získal príspevok na nové tatami pre mladých judistov.

Aj v roku 2015 funguje vďaka daru z fondu pána starostu cyklodielňa na Pionierskej ulici, OZ Vnútroblok založilo komunitnú záhradu v starej vinici a na Kramároch dobrovoľníci z OZ ROHAN rekonštruujú hokejbalové ihrisko. V Knižnici Nové Mesto na Pionierskej ulici zriaďujú Vzdelávacie centrum pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov, cieľom je zvýšenie úrovne počítačovej gramotnosti. Pani Janka Plevová v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou skrášlila tamojšie chodby a izby veselými portrétmi hospitalizovaných detí. Finančný dar získala aj slobodná mamička s onkologicky chorým dieťatkom. Občianske združenie Kramárčan zorganizovalo na Mikuláša Malý vianočný trh na Kramároch pre všetkých z ďalekého aj blízkeho okolia. A občianske združenie Vnútroblok pokračuje vo svojej skvelej práci a momentálne zakladá novú mobilnú záhradu na Karpatskej ulici v areáli tamojšej školy.

Zatiaľ bolo podporených 15 aktivít v celkovej sume 7 920 Eur.

PÁNOVI STAROSTOVI ÚPRIMNE ĎAKUJEME!

Ak by ste chceli prispieť aj Vy, nech sa páči:
číslo účtu v Komunitnej nadácii Bratislava je 1100 920 300 / 8130,
variabilný symbol: 06062014, alebo sa informujte priamo v nadácii.

ĎAKUJEME.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk