Hlavná stránka


young4BA

Rozvíjať darcovstvo a dobrovoľníctvo medzi mladými Bratislavčanmi je cieľom projektu Komunitnej nadácie Bratislava a Nadácie SPP. Projekt s názvom Mladí filantropi - young4BA je určený mládeži vo veku 16 až 25 rokov s chuťou a odvahou zmeniť svoje okolie a život v hlavnom meste. Mladí, ktorí sa zapoja do projektu, majú možnosť rozhodovať o rozdelení niekoľkých tisícov eur pre autorov dobrých nápadov.

Tím mladých filantropov s názvom young4BA pôsobiaci pri Komunitnej nadácii Bratislava už šiesty rok podporil zaujímavé originálne aktivity a nápady mladých ľudí v Bratislave. Čo všetko dokážeš s 350 € ? Tak znela výzva dobrovoľníkov tímu young4BA, ktorí ňou motivovali rovesníkov, aby predstavili svoje nápady a získali na ne finančnú podporu. Predložených bolo 29 žiadostí o grant. Po dôslednej diskusii a argumentovaní tím young4BA vybral 14 projektov, ktorým rozdelil sumu 3 500 €. Poďakovanie patrí Nadácii SPP, tá šiesty rok podporuje mladých filantropov v ich činnosti.

Dobrovoľnícky program young4BA sa môže pochváliť piatym výročím svojho fungovania. Už piaty rok majú mladí filantropi príležitosť nahliadnuť do zákulisia prípravy grantového kola a povzbudiť svojich rovesníkov pri písaní projektov. Po dôslednej diskusii a výmene argumentov 8 členov young4BA sa tím rozhodol spomedzi 30 prijatých žiadostí vybrať 14 projektov, medzi ktoré rozdelili sumu 2 939,39 Eur (88 552 Sk).

Štvrtý ročník programu young4BA sa môže pochváliť svojimi výsledkami. Tím 11 mladých dobrovoľníkov opäť pripravil grantové kolo a pomáhal svojim rovesníkom s písaním projektov. Z 37 predložených projektov udelil granty 16 najlepším nápadom a medzi ne rozdelil sumu 97 585 Sk. Viac informácií sa o podporených mládežníckych aktivitách dozviete v tabuľke nižšie.

Do tretieho ročníka programu young4BA sa zapojilo 12 mladých nadšencov, ktorí majú radi Bratislavu. Neváhali a chopili sa šance podieľať sa na dianí v našom meste a venovať mu svoj voľný čas. Ich pravidelné stretnutia boli plné diskusie, dobrých nápadov a zábavy. Kampaň viedli v znamení výzvy Zapni svoju hlavu, spestri Bratislavu. Do uzávierky bolo predložených 66 projektov. young4BA sa rozhodli podporiť 27 projektov, ktoré spestria čas deťom a mladým ľuďom v Bratislave, medzi ne rozdelili sumu 185 000 Sk.

V druhom ročníku projektu mladí ľudia vystupujúci pod názvom young4BA rozdelili 158 500 Sk. Úlohou young4BA bolo vytvoriť podmienky grantového kola, medializovať ho, pomôcť uchádzačom s písaním projektov a rozhodnúť, ktoré projekty budú podporené finančnou čiastkou, ktorú si sami určili. Podporených bolo 21 najrôznejších kultúrnych, športových, vzdelávacích a voľno-časových aktivít, ktoré sa počas leta realizovali v celej Bratislave.

V prvom ročníku young4BA rozdelili 300 tisíc Sk. Hodnotenie prebehlo 29. apríla 2005 a 11-členná skupina mladých ľudí young4BA rozhodla, že z predložených 111 projektov, ktoré spolu žiadali 3 033 632 Sk, podporí 23 zaujímavých nápadov.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk