Hlavná stránka


2% z dane

Už deviaty rok môžete slobodne rozhodnúť o tom, ktorej neziskovej organizácií poukážete svoje 2% z dane. Ak máte pocit, že svojimi 2% z dane chcete podporiť Bratislavu a projekty v našom meste, môžete sa rozhodnúť práve pre Komunitnú nadáciu Bratislava.

Čo s prostriedkami z 2% z dane urobíme?

Komunitná nadácia Bratislava každoročne využíva získané prostriedky z 2% z dane na financovanie vlastných aktivít a na podporu verejnoprospešných projektov ďalších neziskových organizácií či jednotlivcov.
Pre Bratislavčanov a návštevníkov mesta sme pripravili symbolické stretnutia
so štedrými mecénmi Bratislavy, ktorým sme venovali lavičky na Hlavnom a Františkánskom námestí. Pred hotel Carlton sme prinavrátili hodiny, podobné tým, ktoré tu roky stávali.
Vianočným darcovským projektom Daruj knihu sa nám za 8 rokov podarilo splniť 3870 knižkových prianí detí z bratislavských krízových centier a združení venujúcim sa znevýhodneným deťom.
Bratislava opeknieva aj vďaka Klubu darcov. Každoročne oslovujeme našich darcov, aby rozhodli o tom, ktoré iniciatívy v Bratislave podporia. Za 7 rokov udelili grant 77 projektom v sume 33 675,38 €.
Siedmy rok sa pri nadácii stretáva tím mladých filantropov – dobrovoľníkov young4BA, ktorých učíme ako pripraviť a prezentovať grantové kolo a posudzovať projekty. Medzi 113 nápadov mladých ľudí tím young4BA rozdelil už 31 038,91€.
Benefičné Preteky kačíc pripravíme tento rok po štvrtýkrát. Ľudia si budú môcť adoptovať súťažné kačice a podporiť tak aktívne neziskové organizácie v Bratislave.
Vďaka 2% z dane od podnikateľských subjektov a fyzických osôb môžeme každoročne otvoriť tematicky zamerané grantové kolá a peniaze rozdeliť desiatkám občianskych združení či neformálnych skupín. Podporujeme komunitné a vzdelávacie projekty, mládežnícke aktivity, iniciatívy ľudí v Bratislave. Pomohli sme ľuďom postihnutým povodňami a zdravotnými pomôckami rodinám s deťmi s postihnutím.

A ako poukázať 2% z dane Komunitnej nadácii Bratislava?

Ste zamestnaní?
2% z dane nám môžete poukázať v tom prípade, že sumu tvorí minimálne 3,32 € a zároveň nemáte nedoplatok na dani. Najneskôr do 15. februára 2011 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Zároveň vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Tieto dve tlačivá potom doručte do 30. apríla 2011 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Potvrdenie o zaplatení dane (rtf)
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (rtf)

Ste živnostník alebo si podávate daňové priznanie sami?
2% z dane nám môžete poukázať v tom prípade, že sumu tvorí minimálne 3,32 € a zároveň nemáte nedoplatok na dani. Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane je súčasťou daňového priznania na strane 9. Do uvedených koloniek uveďte:
IČO: 31806147
Právna forma: NADÁCIA
Názov: KOMUNITNÁ NADÁCIA BRATISLAVA
Sídlo: PARTIZÁNSKA 2, 811 03 BRATISLAVA
Vyplnené daňové priznanie potom doručte daňovému úradu do 31. marca 2011 a zároveň uhraďte daň.

Daňové priznanie za rok 2010 Fyzická osoba typ A (pdf)
Daňové priznanie za rok 2010 Fyzická osoba typ B (pdf)

Právnické osoby – ako na to?
Ak chcete ako právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania (31. marec 2011) je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak ako právnická osoba nedarujete 0,5%, tak v roku 2011 môžete poukázať iba 1,5% z dane. Vyhlásenie o poukázaní 2%, resp. 1,5% z dane je súčasťou vášho daňového priznania na strane 7. Do uvedených koloniek uveďte:
IČO: 31806147
Právna forma: NADÁCIA
Názov: KOMUNITNÁ NADÁCIA BRATISLAVA
Sídlo: PARTIZÁNSKA 2, 811 03 BRATISLAVA
Vyplnené daňové priznanie potom doručte daňovému úradu do 31. marca 2011 a zároveň uhraďte daň.

Daňové priznanie za rok 2010 Právnická osoba (pdf)

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli venovať 2% z dane Komunitnej nadácii Bratislava. Vaše rozhodnutie si úprimne vážime.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk