Hlavná stránka


Závet

V každom okamihu nášho života chceme, aby majetok, ktorý sme počas svojho života nazhromaždili (a nazhromaždíme) skončil v správnych rukách. Pokiaľ tento proces nechceme zveriť ruke zákona, je vhodné spísať závet.
Bratislavská história pozná filantropov ako F.Török, A. S. Rojkó, K. Schifbecková, a iných. Odkázali v závete časť svojho majetku a založili „fundáciu". Je to najčastejšia a najjednoduchšia forma plánovaného darovania. V závete môžete uviesť percentuálny alebo peňažný podiel z majetku, ktorý plánujete venovať komunitnej nadácii. Nadácia pre Vás založí fond, pomenovaný podľa toho, ako sa rozhodnete. Zároveň sa môžete rozhodnúť, čo chcete aby bolo z Vášho fondu podporované. Prípadne môžete vložiť dar do už existujúceho fondu.

Spísanie závetu

Poslednú vôľu môžete spísať:
- sám, v tom prípade musí byť napísaná vlastnou rukou
- inou písomnou formou (na počítači, písacom stroji alebo iným obdobným spôsobom), potom ho musí okrem vás podpísať ešte dvaja svedkovia
- u notára

Aby bol závet platný, musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol spísaný. Dôležitou obsahovou časťou je samozrejme ustanovenie dedičov celku, pomernej časti alebo konkrétnych vecí (kto čo dostane). Uvedením nasledovného textu v závete zabezpečíte, že Vaše želanie pomáhať iným bude uskutočnené:

"Odkazujem (popíšte predmet daru) Komunitnej nadácii Bratislava, Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO 31806147 a týmto zakladám nadačný fond pod názvom . Prajem si, aby výnosy z fondu boli venované (špecifikujte účel použitia daru alebo uveďte: "dar je určený na riešenie aktuálnych problémov bratislavskej komunity").

Zrušenie či zmena poslednej vôle

Ak chcete zmeniť alebo zrušiť závet, môžete tak učiniť niekoľkými spôsobmi:
- listinu, na ktorej je napísaný závet roztrháte
- napíšete odvolanie pôvodného závetu (musí mať také
isté náležitosti ako posledná vôľa)
- napíšete nový závet (platný je závet s neskorším
dátumom spísania)

Zdroj: www.zoznam.sk

 

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk