Hlavná stránka


Doplnkové dôchodkové poistenie

Doplnkové dôchodkové poistenie (DDP). Ak ste si založili DDP, počas dôchodkového veku Vám bude vyplácaná renta. V prípade úmrtia pred skončením doby vyplácania renty - prebytok pripadne Vami určeným osobám. Ako jedného z prijímateľov Vašej renty môžete uviesť aj nadáciu.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk