Hlavná stránka


Hnuteľný a nehnuteľný majetok

Po dohode s nadáciou môže darca darovaný hnuteľný alebo nehnuteľný majetok naďalej užívať a na konci života sa majetok môže stať vkladom nového alebo existujúceho fondu.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk