Hlavná stránka


Cenné papiere

Cenné papiere - akcií, dlhopisov, podielových listov ( v listinnej podobe, alebo zaknihované), vkladových listov, vkladových certifikátov, depozitných certifikátov, zmeniek a šekov. Ide vlastne o bezodplatný prevod cenných papierov na základe darovania. V prípade záujmu nás kontaktujte na 02/54648004.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk