Hlavná stránka


Životná poistka

Je moderná forma darovania. Ak máte uzavretú zmluvu o životnom poistení, poisťovňa Vám po dosiahnutí určitého veku vyplatí poistnú sumu. V prípade úmrtia, poisťovňa vyplatí poistnú sumu oprávneným osobám. Ako jednu z oprávnených osôb môžete uviesť aj nadáciu.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk