Hlavná stránka


14 podporených nápadov pre Staré mesto

Pani Tatiana Rosová, starostka Starého Mesta, sa rozhodla pripojiť medzi darcov a preto si v Komunitnej nadácii Bratislava otvorila svoj fond. Z finančných prostriedkov, ktoré doň pravidelne vkladá, podporuje komunitné projekty v Starom Meste. Vo svojom prvom grantovom kole, ktoré malo uzávierku 31. marca 2011, podporila 13 rôznorodých aktivít Staromešťanov. 

1. neformálna skupina ľudí - Robert Straka : Tvoja čajová záhrada - letná čajovňa v Medickej záhrade spojená s kultúrnym programom: prednášky na rôzne témy, ochutnávky raritných ale aj známych čajov, workshopy ale aj hudobné vystúpenia, koncerty a súťaže; návštevníci podujatí neplatia vstupné; začiatok a koniec akcie 1.5.2011 až 31.8.2011

2. Euforion - kultúrno-voľnočasové fórum: Festival pouličného umenia: sa uskutoční od 22.6 do 26.6.2011 v uliciach Starého mesta. Peniaze, o ktoré žiadajú, sú určené na nákup základného materiálu pre predstavenie a na minimálne náklady pre potreby účinkujúcich. 

  3. Národný trust, n.o.: Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy: hlavným cieľom je atraktívnou cestou sprístupniť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy kultúrno-historické, prírodovedné, rekreačné a iné významné hodnoty historických parkov a záhrad Bratislavy.Podujatie plánujeme uskutočniť vo vybratých bratislavských parkoch a záhradách - Staré Mesto v nasledovných lokalitách: Grassalkovichova záhrada, Medická záhrada, Horský park, Kochova záhrada . Zároveň tento rok po prvý krát plánujeme zapojiť aj niektoré súkromné historické parky a záhrady.

4. Spoločenstvo Špitálska 45, 47, 49 : Vytvorenie oddychovej zóny Špitálska 45, 47, 49: lavičky, zeleň, oprava múru, oprava chodníkov v rámci oddychovej zóny, oplotenie a vybudovanie priestoru pre kontajnery ďalej od domu. Spoločenstvo už vysadilo stromy a upravilo plochu.

5. neformálna skupina z VŠVU - Michaela Rázusová Nociarová : Kreatívny deň: je zameraný na profesionálnu maliarsku a kresliarsku konzultáciu a vedenie ateliérovej práce deti a ich rodičov. Súčasťou projektu je nielen samotná tvorba, zahrňujúca  vytváranie artefaktov, ale aj budovanie vzájomných vzťahov na spoločenskej a kultúrnej úrovni. Kurzy a prezentácia budú prebiehať priamo v ateliéroch VŠVU na Hviezdoslavovom nám.18. Bratislava. 

6. OZ Photoport: Centrum vizuálneho umenia: V súčasnosti sú zrekonštruované výstavné priestory, ktoré budú otvorené v prvej polovici apríla 2011. Momentálne svojpomocne pracujú na renovácii exteriérov a rekultivácii záhradného areálu, tak aby bolo možné do budúcnosti uskutočňovať výstavné a kultúrno-vzdelávacie aktivity.

7. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska: Poznávací zájazd pre dôchodcov – Staromešťanov s názvom Po stopách antického  Ríma „Carnuntum“: členovia si sami platia vstupenky, ide o zaplatenie dopravy.

8. Bratislavská arcidiecézna charita: Lebo človek (prechádzka imobilných klientov po Starom meste v sprievode dobrovoľníkov): chcú sa zapojiť do Dní dobrovoľníctva, ktoré sa tento rok uskutočnia v septembri 2011. Finančný príspevok by chceli použiť na pripravenie tričiek pre dobrovoľníkov, ktoré sa použijú v rámci oficiálnych Dní dobrovoľníctva a pripravenie malého občerstvenia pre dobrovoľníkov.

9. RC Prešporkovo: Výmena podlahy a rekonštrukcia podlahy v Prešporkove: RC Prešporkovo má v časti kuchynky a predsiene podlahu z PVC, ktorú je z hygienických dôvodov potrebné vymeniť za novú.

10. Nadácia Horský park: Nájdite sa: Aktivita: stretnutie občanov so zvieratkami a s pracovníkmi Slobody zvierat, stretnutie známych osobností, ktoré si adoptovali v minulosti zvieratá s obyvateľmi Bratislavy. Trikrát cez leto, vždy v sobotu od 10.00 do 17.00. 

11. Bratislava pre ludi, o.z.: Predmetom žiadosti združenia je čistenie budov a ploch od graffiti napisov na verejne viditelných priestranstvach v Starom meste – Royko pasáž.

12. OZ Mestské zásahy : Zelený koberec pod Novým mostom - nákup farby.

13. Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK: Podpora pri vydaní ďalšej historickej publikácie. Dar bude použitý na grafické spracovanie a fotografie.

14. OZ PUNKT - Dobrý trh na Panenskej sa konal 15. septembra 2011. 

 

 

 

 

 

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk