Hlavná stránka


Ako dopadlo hodnotenie komunitných a vzdelávacích projektov z Fondu Citibank Europe plc

8 projektov získalo podporu z Fondu Citibank Europe plc

22. septembra 2011 bola uzávierka Malých grantov Fondu Citibank Europe plc. V rámci tejto výzvy sa mali možnosť hlásiť žiadosti z oblastí komunitného života a vzdelávania. V oblasti komunitného života prišlo k dátumu uzávierky 10 projektov a v oblasti vzdelávania sme zaregistrovali 1 žiadosť.

Ponúkame vám výsledky hodnotenia. V oblasti vzdelávania nebol podporený žiadny projekt.

Komunitný život

1. OZ Misia mladých: Cieľom je osadenie informačných tabúľ okolo Oravskej priehrady o jednom z najväčších železných meteoritov, ktorý dopadol do dnes zatopenej obce Slanica. Slovensko ho opomína, ale jeho úlomky sa nachádzajú vo významných svetových múzeách. Takýto náučný chodník prispeje k skvalitneniu regionálnej ponuky cestovného ruchu pre návštevníkov ale aj domácich. Do realizácie budú zapojení dobrovoľníci a to aj z radov neorganizovanej mládeže.

Projekt získal na svoje realizáciu: 690,00 € (Odborná spolupráca na príprave podkladov, tlač a zhotovenie grafického podkladu, drevené stojany)

2. Veronika Cvoligová (neformálna skupina): Komunita rodín (10) si v obci Borinka z časti "Nad Tehelňou" odkúpila pozemok, na ktorom si svojpomocne budujú detské ihrisko.

Projekt získal na svoje realizáciu: 700,00 € (povrazový rebrík - zostava)

3. OZ Pomoc školstvu v Lamači: Rodičia chcú pomôcť pani učiteľke Pavlovičovej pri jej pedagogickej činnosti nad rámec jej školských povinností. Vedie deti k ľudovým tradíciám cez hudbu a tanec.

Projekt získal na svoje realizáciu: 1 000,00 € (Akordeón, materiál na šitie krojov)

4. Tancujúce slnečnice, OZ: Novovzniknuté OZ chce svojim členom a hlavne im deťom ponúknuť spoločenské tance. Členovia síce platia členské, ale pani choreografka trénuje bez nároku na honorár a vyzbierané peniaze chcú použiť na skvalitňovanie svojich aktivít. Peniažky žiadajú na spustenie činnosti a prých tréningov.

Projekt získal na svoje realizáciu: 972,00 € (Topánky, látky na šaty, ozdoby)

5. zmiešaný spevácky zbor Šafrani (neformálna skupina): Mgr. Mária Turňová vedie seniorský spevácky zbor. Súbor potrebuje finančnú podporu, aby mohol vystupovať aj za hranicami svojho mesta a blízkeho okolia. Súbor má 20 členov a potrebujú jednotné oblečenie.

Projekt získal na svoje realizáciu: 1 000,00 € (Kostýmy a pánske košele)

6. Úsmev, n.o.: Organizácia pomáha ľudom s mentálnym a kombinovaným postihnutím formou pracovných terapií. Týmto projektom sa pokúšajú vniesť do svojej ponuky muzikoterapiu, ktorú by realizovali dobrovoľníci pre klientov.

Projekt získal na svoje realizáciu: 756,00 € (Hudobné nástroje)

7. OZ galéria ap: Kultúrno spoločenské zoskupenie chce revitalizovať verejný priestor trnavskej stanice. Ide o dobrovoľnícku akciu, v rámci ktorej sa vysadí zeleň. Okrem toho žiadajú aj na notebook, ktorý by využívali pri svojich workshopoch, prezentáciách.

Projekt získal na svoje realizáciu: 1 000,00 € (Zeleň, notebook)

8. MC Hojdana: Zhotovenie keramickej dielne v pivnici materského centra, ktorá je doteraz nevyužívaná.Po dokončení bude slúžiť všetkým rodičom s deťmi,deťom a dospelým formou záujmových krúžkov a víkendových pracovných dielní. Na jej sprevádzkovaní sa budú podielať dobrovoľníci MC Hojdana.

Projekt získal na svoje realizáciu: 1 000,00 € (Hrnčiarsky kruh, police, osvetlenie, vodovodná batéria a farba na stenu)


Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk