Hlavná stránka


young4BA našli dobré nápady mladých v Bratislave

Tím mladých filantropov s názvom young4BA pôsobiaci
pri Komunitnej nadácii Bratislava už siedmy rok podporil zaujímavé originálne aktivity a nápady mladých ľudí
v Bratislave. Zoznámiť sa s nimi a zúčastniť sa ich budú môcť Bratislavčania počas letných mesiacov.

Spestri svoje mesto! Tak znela výzva dobrovoľníkov tímu young4BA, ktorí ňou motivovali rovesníkov, aby predstavili svoje nápady a získali na ne finančnú podporu. Predložených bolo 34 žiadostí
o grant, ktoré spolu žiadali sumu 10 906,78 €. Po dôslednej diskusii a argumentovaní 8 dobrovoľníkov z tímu young4BA vybrali 17 projektov, medzi ktoré rozdelil sumu 3 885 €. Poďakovanie patrí Nadácii SPP, ktorá siedmy rok podporuje mladých filantropov v ich činnosti. Sumu určenú na projekty sa tímu young4BA podarilo zvýšiť aj vďaka podpore od Mestskej časti Karlova Ves a Bratislavčanom – ľuďom, ktorí projekty mladých podporili Darcovskou SMS.

A čo všetko dokážu mladí aktívni ľudia vďaka podpore od young4BA uskutočniť? Dozviete sa tu.


Mladí filantropi – young4BA je tím dobrovoľníkov, ktorý pri Komunitnej nadácii Bratislava pôsobí už siedmy rok. Vďaka daru od Nadácie SPP tím young4BA každý rok rozhoduje o podpore najlepších nápadov mladých ľudí v Bratislave. Počas siedmych rokov sa do programu zapojilo 69 mládežníkov, medzi 130 najrôznejších aktivít doposiaľ rozdelili sumu 34 923,91 €.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk