Hlavná stránka


Zamestnanci Citibank darovali 967 Eur

Pomáhame tam, kde pôsobíme. Pod týmto mottom zamestnanci Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky znásobili svoje finančné dary a odporučili k podpore verejno-prospešné projekty zo svojho okolia, kde žijú, pracujú, či trávia svoj voľný čas.

Nadačný fond Citibank založený v Komunitnej nadácii Bratislava, ktorý dlhodobo podporuje komunitné a vzdelávacie projekty tzv. malými grantmi, rozšíril svoju činnosť a vyzval zamestnancov banky, aby pomohli svojej komunite finančným darom pre neziskové organizácie, školy či miestne samosprávy. Zamestnanci spolu darovali 967 €. Nadačný fond Citibank niekoľkokrát zvýšil ich dary a 7 projektov podporil celkovou sumou 7 839,99 €.

Aj vďaka darom a angažovanosti zamestnancov Citibank sa deti zo Senca a okolia stanú „superhrdinami“ a zažijú pútavé aktivity v rámci denného tábora. Sociálni pracovníci z Prešovského kraja sa zúčastnia odborných vzdelávaní, aby profesionalizovali svoju prácu a prevenciu v rodinách ohrozených rôznym druhom závislostí. V Stredisku Evanjelickej Diakonie – Dom na polceste vo Veľkom Slavkove sa mladí muži, odchovanci detských domovov učia za pomoci odborného dozoru pracovať na stavbách, dar im pomôže zabezpečiť potrebné náradie a pracovné pomôcky. Iniciatíva rodičov Lamača svojpomocne zariadi novootvorenú triedu materskej školy pre najmenšie deti. Amavet klub č. 944 Impulz v Modre zase pre deti a mládež pripraví tvorivé popoludnia keramiky a práce s prírodnými materiálmi, aby deti poznali ľudové tradície Malokarpatského regiónu. Biela palica a ďalšie kompenzačné pomôcky umožnia 16-ročnému chlapcovi s kombinovaných postihnutím sluchu a zraku väčšiu samostatnosť a zjednodušia učenie sa. Škola úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru v Bratislave vďaka daru môže inovovať zariadenie drevárskej dielne študentov odboru dizajnu a tvarovania dreva.

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk