Hlavná stránka


Knižková radosť z darovania už desiatykrát a k tomu prvýkrát Ďakujeme za Vianoce

 

Vďaka darcom dostalo knižku 425 detí

 

Už po desiatykrát pripravila Komunitná nadácia Bratislava obľúbený projekt Daruj knihu, ktorý patrí v štyroch bratislavských kníhkupectvách už k zimnej tradícii.

V kníhkupectve Artforum a troch predajniach kníhkupectva Panta Rhei (v Auparku, Polus City Center a na Poštovej ulici), mohli v decembri ľudia nájsť knižky ozdobené farebnými štítkami s menami detí. Boli to deti z krízových a nízkoprahových centier a zo sociálne znevýhodnených rodín. Každá označená knižka bola jedným vianočným želaním. Pri knižkách sa počas troch týždňoch aj tento rok stretli štedrí ľudia, stačilo niektorú z knižiek vybrať, zaplatiť a nechať v kníhkupectve. O včasné a správne doručenie malým čitateľkám a čitateľom sa postarali ľudia
z Komunitnej nadácie Bratislava.

 

Vďaka mnohým neznámym ľuďom sa Komunitnej nadácii Bratislava podarilo splniť ďalších 425 knižkových prianí detí z 13 bratislavských krízových centier a združení venujúcim sa znevýhodneným deťom ako aj trom komunitným centrám na východnom Slovensku.

 

Za deväť rokov fungovania tejto malej vianočnej pošty sa vďaka darcom v kníhkupectvách podarilo Komunitnej nadácii Bratislava splniť už 4 861 knižkových prianí.

 

Knižkám sa tentokrát potešili deti z Centra Nádej, krízových centier Dúha,  Maják Nádeje,

Brána do života a centra na Budatínskej ulici, zo združení Deti Humanity, Linka detskej istoty,

z nízkoprahových centier Mixklub, Ulita, Ichtys, Mládež ulice a Kaspian, z DSS Kampino,

z Centra výchovnej a psychologickej prevencie na Bancíkovej ulici a komunitných centier v Roškovciach, Petrovanoch a Sveržove, ktoré založila organizácia Člověk v tísni - pobočka Slovensko.

 

Na podobnom princípe fungoval aj pilotný projekt Ďakujeme za Vianoce v spolupráci s Nadáciou Tesco. V predajni Tesco Extra Petržalka sme označili darčeky pre deti z krízových a nízkoprahových centier. Boli to rôzne stavebnice, hry, športové potreby alebo praktické veci

pre školákov. Aj tu sa našlo veľa štedrých ľudí, ktorí sa rozhodli niektorý z darčekov darovať - tak, že darček zaplatili a nechali pri pokladni. Obdarovať sme tak mohli 229 detí z centier a vďaka organizácii Želaj si aj 49 hospitalizovaných detí, ktoré trávili čas v Detskej fakultnej nemocnici.

Za všetky deti nadácia ďakujeme všetkým darcom, zapojeným kníhkupectvám, že sme mohli pripraviť knižky práve u nich, Nadácii Tesco a predajni Tesco Extra Petržalka a ľuďom z centier a združení, prostredníctvom ktorých sme deti mohli obdarovať.

 

*

© dd, Komunitná nadácia Bratislava, Partizánska 2, www.knb.sk, 02/5464 8004

 

 

 

 

 

  


 

Darujte ONLINE


Ďakujeme.sk